გიორგი ჯახუტაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

არჩილ შიშმანაშვილი

მმართველი პარტნიორი

დავით შიშმანაშვილი

ფინანსური დირექტორი

დავით ზიბზიბაძე

მარიამ სოსელია

მარკეტინგი მენეჯერი

სალომე ყუბანეიშვილი

ფინანსური ანალიტიკოსი

სოფო იასეშვილი

ფინანსური რეპორტინგის მენეჯერი

სულხან მირცხულავა

ფინანსური ანალიტიკოსი

თამუნა ჩირიკაშვილი

ადმინისტრაციული მენეჯერი