გიორგი ჯახუტაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

არჩილ შიშმანაშვილი

მმართველი პარტნიორი

დავით შიშმანაშვილი

ფინანსური დირექტორი

დავით ზიბზიბაძე

სახაზინო სამსახურის ხელმძღვანელი

სოფო იასეშვილი

ფინანსური რეპორტინგის მენეჯერი

სულხან მირცხულავა

ფინანსური ანალიტიკოსი

თამუნა ჩირიკაშვილი

ადმინისტრაციული მენეჯერი

თინა კუხიანიძე

უძრავი ქონების სექტორის მენეჯერი

ნინო ჯაყელი

უძრავი ქონების მართვის ჯგუფი

ეკა მიგრიაული

იურისტი

რუსუდან ბაიდოშვილი

ფინანსური ანალიტიკოსი