გიორგი ჯახუტაშვილი

მმართველი პარტნიორი

არჩილ შიშმანაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

დავით შიშმანაშვილი

ფინანსური დირექტორი

დავით ზიბზიბაძე

სახაზინო სამსახურის ხელმძღვანელი

სოფო იასეშვილი

ფინანსური ანალიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

თამუნა ჩირიკაშვილი

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ეკა მიგრიაული

იურისტი

რუსუდან ბაიდოშვილი

ფინანსური ანალიტიკოსი