ჯეო აგრო

„შპს „ჯეო აგრო“ დაარსდა 2011 წელს სოფლის მეურნეობის პროექტების განვითარების მიზნით. 2011 წლიდან კომპანია ფლობს 4,000 ჰა-მდე სახნავ-სათესი მიწის ფართობებს აღმოსავლეთ საქართველოში.

კომპანია 2014 წლის ჩათვლით ეწეოდა აღნიშნული ფართობების კულტივაციას და მოჰყავდა მარცვლეული კულტურები, როგორებიცაა: ხორბალი, ქერი და მზესუმზირა, რომელთა აგროტექნიკური, პირველადი დამუშავება და დასაწყობება ხდებოდა „ჯეო აგროს“ კუთვნილი სასოფლო-სამეურნეო სრული კომპლექტაციის მექანიზაციითა და შესაბამის სასაწყობო მეურნეობებში.

მიღებული მოსავლის ნაწილი ხმარდებოდა „ჯეო აგროს“ შვილობილი კომპანიის (შპს „კალანდა“) კუთვნილ მეღორეობის კომპლექსს, დანარჩენი კი რეალიზდებოდა. მას შემდეგ, რაც მეღორეობის ფერმაში ვირუსული დაავადებით გამოწვეული დეპოპულაციით მიღებული ზარალი  „ჯეო აგროს“ საქმიანობაზე აისახა, კომპანიისთვის მიზანშეუწონელი გახდა მის საკუთრებაში არსებული მიწის ფართობების დამუშავება.

 

ამჟამად კომპანია ამუშავებს საინვესტიციო პროექტებს, რომლებიც ეხება მის კუთვნილ ფართობებზე სარწყავი სისტემების უზრუნველყოფას და მრავალწლიანი კულტურების გაშენებას, როგორებიცაა: ნუში, ბროწეული და ზეთისხილი.

მიწის ნაკვეთების გარდა, კომპანია ფლობს სასაწყობო და საწარმოო ფართობებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მძიმე ტექნიკას. კომპანიის საკუთრებაში არსებული მექანიზაციითა და სასაწყობო მეურნეობებით მიმდინარეობს კახეთის რეგიონში მოღვაწე ფერმერების აგრო-სერვისული მომსახურება.

 

საკონტაქტო პირი:

ბესიკ თეთვაძე | დირექტორი

besik.tetvadze@gmail.com

www.geoagro.com.ge

 

 

მეტის ნახვა